431 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine İlişkin Sirküler Yayınlandı.

29.12.2014 tarih ve VUK-70/2014-3 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; vergi denetim faaliyetlerinin gelişen teknolojilere uygun bir şekilde yürütülebilmesi amacı ile belirlenen konulara ilişkin kayıtların elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası ve ibraz edilmesine (Kayıt Saklama Gereksinimleri) dair usul ve esasların yer aldığı 431 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.