449 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı.

0.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 449 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğde; geçmişe yönelik mükellefiyet tesis edilenlere elektronik beyanname ve bildirimleri vermemeleri nedeniyle söz konusu beyanname ve bildirim verilmeyen dönemlere ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre usulsüzlük cezalarının kesilmeyeceğine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.
Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.
Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.