14 Haziran 2023

Sayın Üyemiz;

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nce 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 (d) ve (f) maddeleri kapsamında doğrudan temin usulüyle yapılacak olan mal, hizmet ve yapım işlerine yönelik alımların, anılan Kanunun 5’inci maddesinde belirtilen temel ilkelerle amaçlanan sonuca yönelik bir alım sürecinin tekemmülü bakımından ve ihtiyaçların uygun zaman ve şartlarda karşılanması ile kaynakların etkin ve verimli surette kullanılabilmesini teminen söz konusu alımların web sitemizde (www.dhmi.gov.tr veya https://ealim.dhmi.gov.tr) ilan edilmesi, ilana düştüğü anda firmalara alım bilgisinin otomatik gönderilmesi, elektronik teklif verme, değerlendirme ve siparişe bağlama ve sonuç bilgisi bildirimi süreçleri de dahil olmak üzere elektronik ortamda karşılanabilmesine dair “E-Doğrudan Temin” yazılım modülü 03.05.2021 tarihinden itibaren aktif olarak kullanılmaktadır.

Ülkemizde ilk ve tek olan E-Doğrudan Temin uygulamasının kolay kullanımı, şeffaflığı ve güvenirliği neticesinde kullanıma başladığı tarihten itibaren 121 sektörden 7.300 gerçek ve tüzel kişi sisteme kayıt olarak satın alma süreçlerine iştirak etmekte ve katılım sayısı her geçen gün artmaktadır. E-Doğrudan Temin Uygulaması Avrupa Komisyonu tarafından her yıl düzenlenen Avrupa Yenilikçi Tedarik Ödülleri (The European Innovation Procurement Awards) için 22.06.2022 tarihinde Avrupa İnovasyon Konseyi ve Kobiler Yürütme Ajansına (EISMEA) sunulmuştur. Avrupa İnovasyon Konseyi (European Innovation Council) tarafından dijital dönüşüm, sosyal etki, işbirliği, uygulanabilirlik, etik değerler, ilham veren, şeffaflık, güvenilirlik, kaynakların etkin ve verimli kullanılması, süreklilik, hesap verebilirlik ve inovatiflik parametreleri kullanılarak yapılan değerlendirme neticesinde 5 (Beş) ülke (İspanya, İrlanda, Almanya, İtalya, Norveç) projeleri ile yarı finale yükselme başarısını göstermiştir.

Ayrıca KalDer tarafından her yıl gerçekleştirilen İlham Veren Kamu Yönetimi Proje Ödülü 2022 yılında E-Doğrudan Temin Uygulamasına verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki satın alma süreçlerine inovatif bir yaklaşım getiren E-Doğrudan Temin uygulamasının başarılı sonuçlara ulaşması, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da ilham kaynağı olması ve kayıtlı olan kullanıcılar tarafından yapılan geri dönüşlerde dikkate alınarak uygulamanın yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir.

Bilgilerinize sunarız.