5447 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Çerçevesinde HİSER Uygulaması Hk.

23 Mayıs 2022

Sayın üyemiz;

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Bilişim sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yeni pazarlara açılması, bu pazarlarda bilinirliğin artırılarak uluslararası arenada rekabet güçlerinin geliştirilmesi amacıyla, yurtdışına yönelik olarak gerçekleştirilecek harcamaların Bakanlıkça yürütülen destek programları kapsamında desteklendiği belirtilmiş olup, bu çerçevede, 2012 yılından bu yana bilişim sektöre verilen destekler, sektörün ihtiyaçları ve Bakanlığımız ihracat hedefleri doğrultusunda güncellendiği; 5447 sayılı “Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması Ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı Hakkında Karar” 20/04/2022 tarihli ve 31815 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği aktarılmıştır.

Yayımlanan yeni 5447 sayılı Karar çerçevesinde HİSER desteklerinin kapsamı genişletilmiştir.

Detaylar için Tıklayınız