552 Sayılı Kanunda Yer Alan Bazı Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı.

0.11.2014 tarih ve 29191 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2014/7016 Sayılı 6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunda Yer Alan Bazı Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar ile; 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinden yararlanmak için maddede öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri ile 79 uncu maddeden yararlanmak için başvuru süresi uzatılmıştır. Söz konusu Karara ulaşmak için tıklayınız.