Bonfile Satışı Hk.

27 Şubat 2024

Sayın Üyemiz,

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Sakarya Et Kombinası Müdürlüğü’nden Odamıza gelen yazıda; İş yerlerimiz  stoklarında  bulunan  55.000  kg  dondurulmuş  sığır  bonfile  teklif  toplama  sureti ile satışa çıkartılmıştır. Satışa çıkarılan ürün hakkında bilgiler yazımız ekinde ve Kurumumuz internet sitesinde  (www.esk.gov.tr) yayımlanmıştır.

Söz  konusu  ürünlerin  satışının  ihalesi  ile  ilgili,  bu  işle  iştigal  eden  üyelerinize duyurulması, istekli olan firmaların ürün özelliklerini ve satışın ile ilgili satış ilanı, satış usul ve esasları ile  talep  formu  ve  satış  ilan  metni  kurumumuz  internet  sitesinde  yer  alan  duyurular  bölümünden (https://www.esk.gov.tr) ulaşılması hususunda; Bilgilerinize arz/rica ederim.

Bilgilerinize sunarız.