5996 Sayılı Veteriner  Hizmetleri,  Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nda değişiklik

1 Aralık 2020

Sayın Üyemiz,

TOBB’den Odamıza gelen yazıda;  4 Kasım 2020 tarihli 31294 sayılı resmi gazetede  yayımlanan gıda, tarım ve orman alanında bazı düzenlemeler yapılması hakkındaki 7255 sayılı kanunla;  5996 sayılı Veteriner  Hizmetleri,  Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nda değişiklik yapılmıştır.

Buna göre; Kişilerin hayatını  ve sağlığını tehlikeye sokacak gıdalar, masrafları sorumlusuna ait olmak üzere piyasadan toplatılacak ve mülkiyeti kamuya  geçirilerek imha edilecektir. Bu gıdaları üreten, ithal eden, kendi adı veya, ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda işletmecilerine,  1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 1000 günden 5000 güne kadar adli para cezası verilecektir.

Fiilin 3 yıl içinde tekrarlanması durumunda ayrıca , gıdayı üreten, ithal eden, kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda işletmecisi  5 yıldan 10 yıla kadar gıda sektörü faaliyetinden men edilecektir.

 Taklit veya tağşiş yapıIan gıda veya yemleri üreten, ithal eden veya kendi adı veya ticari unvanı aItında piyasaya arz eden gıda veya yem işletmecisine 50 bin Türk lirasından, izlenebilirliğini sağlamadan piyasaya arz eden perakende gıda veya yem işletmecisine  5 bin Türk Lirasından aşağıya olmamak ve 500 bin Türk Lirasını geçmemek kaydıyla, fiilden bir önceki mali yıl sonunda oluşan veya bunun hesaplanması mümkün oImazsa fiil tarihine en yakın mali yıl sonunda oluşan yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde 1’’i oranında idari para cezası verilecektir.

Kanuna uymayan üyelerimize ilişkin,  Oda ve Borsa üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmeliğe istinaden gerekli işlemlerin başlatılacağını bilgilerinize sunarız.

Paylaş