6637 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı.

07.04.2015 tarih ve 29319 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6637 Sayılı  Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile; Katma Değer Vergisi Kanunu, Özel Tüketim Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve bazı Kanunlarda değişiklik yapılmıştır.
Söz konusu Kanuna ulaşmak için tıklayınız. Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.