6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hakkında Bilgilendirme Toplantısı

10 Ekim 2016

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun, 19/08/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Sözkonusu Kanunla, kesinleşmiş vergi ve diğer borçlara ödeme kolaylıkları, geçmiş dönemlere ilişkin matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflere ayrıcalıklar, işletmelerdeki emtia, makine, teçhizat ve demirbaş kayıtlarına ilişkin cezasız düzeltme imkanı, kasa ve ortaklardan alacaklar hesabının cezasız ve faizsiz düzeltilmesi, ihtilaf aşamasındaki borçların sulh yoluyla sonlandırılması, yurt içi ve yurt dışı varlıkların vergisiz ve ayrıcalıklı imkanlarla milli ekonomiye kazandırılması, beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş gelir ve kazançların zam ve faizsiz pişmanlıkla beyan edilmesi ile 6552 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçların yeniden yapılandırılması imkanları getirilmiştir.

Bu kapsamda; Odamız ve Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı işbirliği ile 23 Eylül’de Odamızda, 19.08.2016 tarihinde resmi gazetede kabul edilen 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Açılış konuşmaları kapsamında; Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin yeni düzenlemeler ile vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasını, borçlarını günü ve saatinde ödeyen mükellefler mağdur olmayacaklarsa, olumlu değerlendirdiklerini belirtti. Zeytinoğlu ayrıca, “yeni ekonomik teşvik paketi” ile açıklanan uygulamaların; hiç alınamayacak olan vergi borçları toplanabildiği takdirde, denk bütçeyi yakalamamız için bir fırsat olacağını düşündüklerini ifade etti.

Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Erhan Coşkun ise konuşmasında;  “kamuoyunun uzun süredir beklediği kanun bilindiği gibi Ağustos ayında Resmi Gazetede yayınlandı ve yürürlüğe girdi. Bu Kanun sayesinde borç yükü hafifletilmekte ve bu borçların küçük taksitler halinde, uzun vadede ödeme kolaylığı sağlanmakta. Burada sadece kesinleşmiş borçlarınızın yapılandırılması değil, ihtilaflı mahkemede olan kamu alacakları ile de ilgili bir yapılandırma söz konusu. Bu davalardan vazgeçilmesi halinde bu olası borçların azalması mümkün.” Dedi.

Erhan Coşkun konuşmasının devamında; “sanayicilerimizin ilgisini çekecek bir konuda, bu kanun, geçmişe dönük tüm kayıtları düzeltme imkanı vermekte. Kasa hesapları, ortaklarla ilgili alacaklar hesabı, stoklarla ilgili muhasebe kayıtlarının düzeltilmesi gibi imkanlar da geliyor. Ayrıca, mükelleflerimizin geleceklerini öngörmesi için geçmişlerini sigortalama imkanları sunuyor. Kanun bunu şöyle yapıyor; zamanaşımı süresi içinde son beş yıl ile ilgili belirlenen dönemlerde ve belirlenen alanlarda, vergi ve matrah artırımında bulunmak suretiyle, geçmişi sigortalama yapma imkanı getiriyor.”

Erhan Coşkun konuşmasının sonunda; “bu yasa ile gelin borç yükünüzü azaltalım. Azaltılan borçlarınızı kolay bir şekilde ödemeniz için taksitlendirelim. Geçmişi sigortalayalım sizler için. Sizler de bu vesileyle bütün kayıtlarınızı düzeltin. Yasanın uygulanması ve sonuçları ile tüm mükelleflerimize hayırlı olmasını diliyorum.” Dedi.

Açılış konuşmalarının ardından toplantı panel şeklinde devam etti. Panel konuşmacıları; Gelir İdaresi Grup Müdür Vekili Mustafa Küçükbalkaya, Gelir İdaresi Grup Müdürü Halil İbrahim Temiz, Gelir İdaresi Grup Müdürü Levent Şensoy idi.

Yasadan faydalanmak için müracaat eden ve borçları yapılandırılan mükelleflerimizin ilk iki taksidi mutlaka ödemesi gerekiyor

Gelir İdaresi Grup Müdür Vekili Mustafa Küçükbalkaya konuşmasında; “bu yeni çıkan yapılandırma yasasını diğerlerinden ayıran iki tane özellik var. Birincisi, yasadan faydalanmak için müracaat eden ve borçları yapılandırılan mükelleflerimizin ilk iki taksidi mutlaka ödemesi gerekiyor. 30 Kasım 2016 ve 31 Ocak 2017 tarihinde ödenmesi gereken taksitlerin tam olarak ödenmesi şart. Bu şartı yerine getirdikten sonra yasadan faydalanma hakkımız devam edecek. “ dedi.

Peşin ödemede sağlanan avantajlar

Mustafa Küçükbalkaya konuşmasının devamında; “Bunun dışında bir başka önemli özelliği de yasanın;  daha önceki yasalarda olmayan bir uygulama bu. Peşin ödemede sağlanan avantajlar. Eğer mükelleflerimiz yapılandırılan borçlarını peşin ödemeyi tercih ederlerse birincisi; katsayı ödemekten kurtulacaklar. İkincisi; yurtiçi üretici fiyat endeksi oranında hesaplanan tutarın da yani faizin yüzde 50’sini ödemeyecekler.” Dedi.

6736 Sayılı yasanın amaçları;

  • Vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükünü azaltarak, taksitler halinde ödeme imkanı getirmek,
  • Vergi ihtilaflarının sulh yoluyla çözülmesini sağlamak,
  • Vergi incelemelerinde tespit edilen vergilerin dava yoluna gidilmeksizin ödenmesini sağlamak
  • Matrah ve vergi artırımı koşulu ile geçmiş yıllara ilişkin vergi incelemesi yapılmamasını sağlamak,
  • Stokların kasa ve alacaklara ilişkin işletme kayıtlarının düzeltilerek gerçek duruma uygun hale getirilmesini sağlamak
  • Yurtiçi ve yurtdışındaki bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasını sağlamak yasanın temel amaçlarıdır.

Yapılandırma kapsamına giren alacaklarla ilgili dönem belirlenmesi de yapılmış durumda. Buradaki önemli iki tarihten bir tanesi; 30 Haziran 2016. Vergiler için bu tarihten önceki vergi dönemi yasa kapsamına giriyor.

Paylaş