7.Su ve Sanitasyon Teknolojileri Fuarı

23 Mayıs 2022

Sayın üyemiz;

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda;  07-09 Haziran 2022 tarihleri arasında Kazablanka şehrinde “7e Edition du Salon International des Technologies de l’Eau et de l’Assainissement (SITeau 7) – 7. Uluslararası Su ve Sanitasyon Teknolojileri Fuarı’nın düzenleneceği ve söz konusu Fuar çerçevesinde,

  • Su, sanitasyon ve enerji mesleklerine ilişkin sergi alanının olduğu, (Burada Start-up’lara ayrılmış özel bir alan da olacağı),
  • Fas Su Koalisyonu “COALMA” ile ortaklaşa “Su, Topraklar ve Sürdürülebilirlik” temalı üst düzey bir uluslararası konferans yapılacağı,
  • Deneyim alışverişi ve aktarımı için “gençler” ve ‘yaşlılar’ı bir araya getirerek “kuşaklar arası” bir diyalog oluşturulacağı,
  • SITeau ile birlikte düzenlenen suyun yasal ve kurumsal boyutlarına yönelik eğitimler yapılacağı,
  • B2B toplantıları (istek üzerine) etkinliklerinin düzenleneceği belirtilmiştir.

İlgili   Fuara    katılmak     isteyen firmalar https://fieldattitude.com/siteau7/inscription/ web sitesi üzerinden başvuru yapabilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.