7103 Sayılı Kanun Hakkında

23 Mayıs 2018

Sayın Üyemiz,

TOBB’ den alınan yazıda, Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Şubat 2017’de TOBB Türkiye Ekonomi Şurasında “İstihdam Seferberliği” başlatıldığı hatırlatılmaktadır.

Türk özel sektörünün üstün gayretleri ile 2017 sonunda dünyada eşi-benzeri görülmemiş bir başarıya imza atıldığı ve 1,5 milyon insanımıza iş, ailelerine aş imkânı sağlanmış olduğu belirtilmektedir.

14 Aralık 2017 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen İstihdam Şurası ve İstihdam Seferberliği Ödül Töreninde Sayın Cumhurbaşkanımız, 2018’de uygulanacak istihdam teşviklerini açıklarken Türk iş dünyasına yeni bir çağrıda bulunarak 2017’de 1,5 milyon ilave istihdam sağlayan Türk özel sektörüne yeni bir hedef gösterdiği belirtilmektedir.

Bu hedefe ulaşmak için, iş dünyamızın ihtiyaç duyduğu yeni istihdam teşvikleriyle ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile çalışmalar yapıldığı belirtilmektedir.

Bu çalışmalar sonucunda iş dünyası olarak ihtiyaç duyulan istihdam teşviklerine ilişkin yasal düzenlemeleri de içeren 7103 sayılı Kanun TBMM’de kabul edildiği ve 27.03.2018 tarihli ve 30373 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

Yeni İstihdam teşviklerinin 1 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2020 arasında 3 yıl süreyle uygulanacağı hatırlatılmaktadır.

Kanun ile ayrıca Nisan 2018 tarihinden önceki dönemde tüm şartlan taşıdığı halde 5510 sayılı, 4447 sayılı 6111 sayılı Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan istihdam prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanmamış üyelerimizin en geç 31 Mayıs 2018 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’na yazılı olarak başvurmaları halinde bu Kanunlar ile getirilmiş teşviklerden yararlanma imkanı bulunduğu belirtilmektedir.

Paylaş