7740 Sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılasına dair kanun semineri