9. ve 10. Meslek Komitesi Üyeleri EBSO'da ÖTV, Teminat Mektubu ve Gümrük Teminatları Konularındaki Sorunları Dile Getirdi

20 Ekim 2016

Boya ve kimya sanayicileri, “Özel Tüketim Vergisi, teminat mektubu ve gümrük teminatları” konularında çözüme bir adım daha yaklaştı. Ege Bölgesi Sanayi Odası ev sahipliğinde Kocaeli Sanayi Odası, İstanbul Sanayi Odası ve ilgili meslek komitelerinin de katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, sektörün önerileri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle paylaşıldı. Sanayiciler ile her buluşmada sorunların birer birer çözüldüğünü belirten yetkililer ise, iş dünyasına yardıma hazır oldukları mesajını verdi.

Kocaeli Sanayi Odası ile Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İstanbul Sanayi Odası’nın boya ve kimya alanında faaliyet gösteren sanayicileri, ortak konular için güç birliği yaparak sektör için çözümleri kolaylaştırıyor.

KSO Boya ve Sanayi Gazları Meslek Komitesi, Temel Kimyasal Ürünler Meslek Komitesi ile EBSO Boya, Vernik ve Kaplayıcı Maddeler Sanayi Meslek Komitesi, Kimyasal Ürünler Sanayi Meslek Komitesi ve İSO Boya, Vernik, Reçine ve Çeşitli Kimya Sanayi, Temel Kimya Sanayi Meslek Komitesi’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği toplantıda; ÖTV, teminat mektubu çözümleri ve gümrük teminatlarında yaşanan sorunlar bu defa Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı üst düzey yetkilileriyle birlikte tüm ayrıntılarıyla mercek altına alındı.

EBSO Meclis Üyesi Mesut Kanat’ın yönettiği toplantıda, sektöre ilişkin ayrıntılı bir sunum yapan EBSO Boya, Vernik ve Kaplayıcı Maddeler Sanayi Meslek Komitesi Başkanı İhsan Bilgiç, Ksilen, Toluen, S.Nafta olmak üzere sektörün kullandığı hammaddelerin gümrük ve antrepo rejimi kapsamındaki teminat uygulamalarında, KDV ve ÖTV kapsamındaki vergilendirmelerde sanayicilerin altından kalkamayacağı yüklerin altına sokulduğunu, üretim maliyetlerinin ciddi oranda arttığını, bazı çok uluslu firmaların yatırımlarını komşu ülkelere kaydırması nedeniyle de sektörün gerektiğinde yeterli hammadde tedariki yapamadığı için ihracat taahhütlerini zamanında yerine getiremeyip pazar kaybettiğini bildirdi. Bilgiç; ayrıca konuyla ilgili EBSO’nun girişimleri ve çalışmaları konusunda bilgi aktardı.

KSO Boya ve Sanayi Gazları Meslek Komitesi Başkanı Hasan Şerefhan da, halihazırdaki gümrük uygulamalarının Gümrük Kanunu’nun gerekçesi ile uyumlu olmadığını belirtti. Gümrük İdaresi tarafından ÖTV (I) Sayılı Liste kapsamındaki eşyanın antrepoya girişinde ve ithalinde ayrı ayrı olmak üzere iki defa teminat alındığını, bu teminatların Antrepo Rejimi için olanının Gümrük İdaresi adına, ithalat için olanının ise Vergi Dairesi adına düzenlendiğini anlatan Şerefhan, “Antrepo Rejimi’ne tabi tutulan ÖTV Kanunu (I) sayılı listesinde bulunan eşyaların ithalinde antrepoya alınma aşamasında diğer ülkelerdeki oranlarda teminat mektubu alınmalı. Bu mümkün olamıyorsa ve mutlaka ikinci bir teminat isteniyorsa diğer eşyalarda olduğu gibi verginin yüzde 10’u kadar teminat alınmalı” dedi. Ayrıca; Şerefkan KSO tarafından bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Her toplantıda çözüm

Kocaeli, İzmir ve İstanbul’da faaliyet gösteren boya ve kimya sanayicileriyle EBSO Meclis Salonu’nda biraraya gelen Gelir İdaresi Başkanlığı Daire Başkanı Mehmet Arabacı, Grup Başkanı Ersin Saklar, Gümrükler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Erhan Ertürk ile Uzman Tekin Çitoğlu ve Uzman Yardımcısı Murat Ceviz, her toplantıda çözüm üretildiğine dikkat çekti. Sanayicilerin sorularını cevaplandıran Mehmet Arabacı, “Daha önceki toplantılarda alınan kararlarla Erken Teminat Çözüm Sistemi (ETÇS) uygulamaya konuldu, gümrüklerdeki uygulamalar standart hale getirilmeye çalışıldı. İş dünyasına yardıma hazırız” dedi.

Gümrükler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ertürk de, çifte teminatın sanayicilerin global ve bireysel teminat mektuplarını ayrı ayrı vermelerinden kaynaklandığını belirterek, sorunun çözümü noktasında Bakanlık olarak çalışmalarına devam ettiğini aktardı.

Toplantıda katılımcılar tarafından aktarılan diğer sorunlar ise;

1-     Özel Tüketim Vergisi ve Teminat mektubu çözümü sorunları,
2-     Akredite laboratuvarların sayılarının artırılması, yapılan testlerin envanterinin çıkarılması,
3-  Hedef pazarlarla ilgili bilgi eksikliklerinin giderilmesi, güncel bilgilerin kullanılması, oluşturulması,
4-  Hammaddede dışa bağımlılığın azaltılması, zaman ve maliyeti düşürecek çözümlerin geliştirilmesi,
5-     Ürünlerin hedef pazarlarda daha etkili olarak pazarlanması,
6-     Sektörde kullanılan solventlerin kullanımı ve denetlenmesine yönelik düzenlemelerin yapılması,
7-     Eximbank desteklerinin, ürünlerinin çeşitlendirilmesi,
8-     Katma değeri yüksek ürün üretilmesi ve desteklenmesi,
9-     Gözetim kurumlarının işlevine sahip yerli alternatifler üretilmesi,
10- Boya sektöründe yetkin ve eğitimli elemanların yetiştirilmesi,
11- Üretilen ürünlerin düşük maliyetle hedef pazarlara ulaştırılmasıdır.

Paylaş