“AB Erasmus+ Mesleki Eğitimi Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklık Programı” Online Eğitimi

14 Ağustos 2020

Sayın Üyemiz,

KSO Eurodesk Temas Noktası ve Avrupa İşletmeler Ağı üyesi Doğu Marmara ABIGEM işbirliğinde, 18 – 19 – 20 Ağustos 2020 tarihlerinde saat 14:00 – 17:00 arasında “AB Erasmus+ Mesleki Eğitimi Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklık Programı” konulu online eğitim düzenlenecektir. Katılımın ücretsiz olduğu etkinliğe aşağıdaki linklerden kayıt olunabilmektedir.

  1. Gün (18 Ağustos 2020) eğitim kaydı için tıklayınız.
  2. Gün (19 Ağustos 2020) eğitim kaydı için tıklayınız.
  3. Gün (20 Ağustos 2020) eğitim kaydı için tıklayınız.

EĞİTİM İÇERİĞİ:

Eğitime katılanların, özellikle projelerin tasarlanırken gerçek durum ile ulaşılması gereken durum arasındaki dengeyi gözetme ve ayakları yere basan somut ve spesifik bir proje konusuna odaklanma konusunda gerçek bir farkındalık kazanması hedeflenmektedir.

Proje kelimesi ile proje fikri ve proje yazımı geliştirmenin PCM (Project Cycle Management: Proje Döngüsü Yönetimi) metodu ile gerçekleştirilmesi gerektiği ve iyi bir ön hazırlık sürecinin yapılmasının proje başarısı için çok büyük fayda sağlayacağı aktarılacaktır.

Katılımcılar tarafından, proje hazırlamanın aslında son derece kurgusal tasarımı gerektiren ve birçok riskin önceden düşünülmesi gereken zorlu bir süreç olduğunun farkına varılması, ancak PCM metodunun bunu ne kadar da kolaylaştırdığı anlaşılacaktır.

Özellikle katılımcılar, projelerin tasarlanırken dışsal koşulların (varsayımların ve risklerin) irdelenmesinin ve analiz edilmesinin, projenin belkemiğini, başarısını ve uygulamada karşılaşılacak zorlukların önceden görülmesini sağlayacağını göreceklerdir.

Yine, Erasmus+ KA2 Stratejik Ortaklık Programı için bir proje fikrinin nasıl hazırlanacağını, proje ortaklarının nasıl bulunması gerektiğini ve online başvuru formunun nasıl doldurulacağını uygulamalı olarak görmüş olacaklardır.

Paylaş