AB Mevzuatındaki Yeşil Mutabakata İlişkin Gelişmeler

6 Nisan 2023

Sayın Üyemiz;

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Avrupa Birliği, 2019 yılında açıklamış olduğu Yeşil Mutabakat belgesinin ardından bütün sanayisini düşük karbonlu üretim, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda dönüştürmeye ve mevzuatını yeşil dönüşüm politikası doğrultusunda güncellemeye başlamıştır.

Ülkemizin toplam ihracatının %40’ından fazlasının Avrupa Birliğine yapıldığı göz önünde bulundurulduğunda; Avrupa Birliğinde gerçekleşen mevzuat değişikliklerinin ülkemiz sektörlerini de etkilemesi kaçınılmazdır.  Ülkemiz mevzuatının AB mevzuatına uyum çalışmaları ilgili Bakanlıklarımız tarafından yapılmakla birlikte; uyumlaştırma çalışmaları uzun zaman alan süreçlerdir.

Bu kapsamda; AB’ye yapılan ihracatımızın sekteye uğramaması adına, AB’deki gelişmelerin takip edilmesi ve üretim süreçlerinin bu çerçevede gözden geçirilmesi önem arz etmektedir. Birliğimiz tarafından zaman zaman bu konuda bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Bu doğrultuda; Ticaret Bakanlığından gelen resmi yazı ve bültenlerin de katkılarıyla hazırlanan “AB Mevzuatındaki Yeşil Mutabakata İlişkin Gelişmeler Hakkında Bilgi Notu”  için Tıklayınız