AB Temel Eğitim ve İlgi Alanları Uzaktan Öğretim Sertifika Programı

Ankara Üniversitesinin Uzaktan Eğitim Merkezi (ANKUZEM) ile Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) işbirliğinde “Avrupa Birliği Temel Eğitim ve İlgi Alanları e-Öğrenim Sertifika Programı” gerçekleştirilecektir.

Söz konusu program iki paketten oluşmaktadır. İlki AB Temel Eğitim Sertifika Programı’dır. “AB Projelerine ilişkin çekirdek bilgi-becerileri” kapsayan bu program 30 saatten (5 hafta, haftada 2 gün, 3’er saat) oluşmaktadır. İkincisi ise ilk paketi alan katılımcıların ilgi alanlarına dönük olarak alabilecekleri ilave konuları içermektedir. İkinci pakette her biri 21 saatten (3 hafta, haftada 2 gün, 3’er saat; 1 hafta, 1 gün 3 saat) oluşan 4 ayrı ilgi alanına (AB Hukuku, AB-Ekonomi, AB-Kamu Yönetimi ve AB-Uluslararası İlişkiler) dönük programlar bulunmaktadır. Söz konusu programın ders planı ekte sunulmaktadır.

AB Temel Eğitim Programı 13 Mayıs 2014 tarihinde, İlgi Alanları  Sertifika  Programı  ise  16 Haziran 2014 tarihinde başlayacaktır. Bilgisayar ve internet bağlantısı olan herkesin programa katılımı mümkündür. Programla ilgili ayrıntılı bilgiye http://uzem.ankara.edu.tradresinden erişilebilir.

sertifika programı