AB Ülkelerine Kuru İncir, Fındık ve A.Fıstığı İhracatı

22 Ağustos 2019

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazısısa; 884/2014 (EC) Sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği kapsamında Ek-1’de güncellenmiş GTİP numaraları belirtilen ülkemiz menşeli ürünlerin (kuru incir, fındık ve Antep fıstığı ve bunlardan elde edilen ürünler) AB ülkelerine ihracatında, Ticaret Bakanlığının BİLGE sisteminin Sağlık Sertifikası ile birlikte Ek- 2’de bir örneği gönderilen “Numune Alma ve Analiz Sonuç Raporu” varlığının da kontrol edilecek şekilde düzenleme yapılması talep edilmekte olup ticari örnek veya laboratuvar örneği olarak gönderilen sevkiyatlar ile piyasaya sürülmemek üzere fuarlarda sergilenecek veya bilimsel amaçlı kullanılmak üzere gönderilen sevkiyatların kapsam dışında tutulduğu, kötüye kullanımı önlemek için söz konusu sevkiyatların brüt ağırlıklarının 30 kg’ı aşmaması şartının getirildiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, daha önce AB ülkelerine yapılan kuru incir, fındık ve Antep fıstığı ve bunlardan elde edilen ürünlerin ihracatında Sağlık Sertifikası aranmasına ilişkin BİLGE sisteminde gerekli düzenlemenin yapıldığı bildirilmektedir.

Bu defa, yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda brüt ağırlığı 30 kg ile sınırlı olmak üzere ticari örnek, laboratuvar örneği, piyasaya sürülmemek üzere fuarlarda sergilenecek veya bilimsel amaçlı kullanılmak üzere gönderilen sevkiyatlar hariç olmak üzere Ek-1’de 12’li GTİP’leri belirtilen eşyanın AB üyesi ülkelere ihracatında, gümrük idarelerince Sağlık Sertifikasına ilaveten Ek-2’de bir örneği gönderilen “Numune Alma ve Analiz Sonuç Raporu’nun da aranmasını sağlayacak şekilde düzenleme yapılacağı bildirilmektedir.

Güncellenmiş GTİP Numaralarına ulaşmak için tıklayınız.

Numune Alma ve Analiz Sonuç Raporuna ulaşmak için tıklayınız.

Paylaş