AB Yeşil Diplomasi Haftası kapsamında Kocaeli AB Bilgi Merkezi’nden önemli etkinlik

27 Ekim 2023

Kocaeli Sanayi Odası koordinatörlüğünde faaliyetlerini yürüten Kocaeli AB Bilgi Merkezi, Yeşil Diplomasi Haftası kapsamında “İklim Değişikliği ve Yeşil Dönüşüme Uyum” etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlik boyunca gerçekleştirilen seminer ve çalıştayda iklim değişikliği ile ilgili önemli konular ele alındı.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) koordinatörlüğünde faaliyetlerini yürüten Kocaeli AB Bilgi Merkezi, Yeşil Diplomasi Haftası kapsamında ve Yeşil Dönüşüme Uyum” etkinliği düzenledi. KSO Konferans Salonu’nda seminer ile başlayan etkinlik daha sonra yine KSO Fuaye Alanı’nda düzenlenen çalıştay ile devam etti. Sanayiciler, kamu kurumu, STK temsilcileri ve üniversiteli gençlerin katıldığı etkinlikte; İKV Genel Sekreteri Doç.Dr. Çiğdem Nas, Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Beyhan Pekey ve Kocaeli Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Özdemir konuşmacı olarak yer aldı. Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Türkiye Açısından Etkileri, İklim Değişikliği ve Yeşil Dönüşüm, Karbonsuzlaşma ve Yenilenebilir Enerji konuları ele alındı.

ZEYTİNOĞLU ÇALIŞMALARI ANLATTI

Katılımcıların iklim risklerini ve fırsatlarını anlamaları, yönetmeleri, yenilikçi iklim direnci çözümlerini desteklemeleri ve çözüm bulmaya yönelik politikalar üretmeye teşvik edilmelerinin amaçlandığı seminerin açılış konuşmasını Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu yaparak katılımcılara KSO’nun ‘Yeşil Dönüşüme Uyum’ sürecinde yapılan çalışmalardan bahsetti.

AVRUPA YEŞİL MUTABAKATI VE TÜRKİYE-AB AÇISINDAN ETKİLERİ

İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas, konuyla ilgili sunumunda, iklim değişikliğinin etkileri, AB’nin iklim değişikliğindeki öncü rolü, Avrupa Yeşil Mutabakatı, Yeşil Mutabakat Hedefleri, AB İklim Yasası, 2050’ye Kadar Sıfır Kirlilik Vizyonu, Yeşil Mutabakat ve 55’e Uyum, Döngüsel Ekonomi Eylem Planı, AB’nin Enerji Bağımlılığı, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması, Yeşil Mutabakat ve Türkiye-AB İlşkileri konusunda önemli bilgiler aktardı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE

Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Beyhan Pekey ise, Küresel Isınma ve İklim Değişikliği, İklim Değişikliği Nedenleri ve Kanıtları, İklim Değişikliğinin Etkileri, İklim Değişikliği İle Mücadele, Paris Anlaşması, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, İklim Değişikliğine Uyum Süreci, İklim Değişikliği Etkilerini Azaltma ve Değişikliklere Uyum Sürecinde Sorumluluklar konularında katılımcıları bilgilendirdi.

YEŞİL DÖNÜŞÜM SUNUMU

Kocaeli Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Özdemir; Yeşil Dönüşümde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Rolü, Küresel Isınma, Çevresel Felaketler, Sera Etkisi, Karbon Salımının Azaltılması, Yeşil Mutabakat (Green Deal), AB 2050 Karbon Nötr Olma Hedefi Koydu, AB Gelecek Hedefi, Paris İklim Anlaşması, Net Sıfır Emisyon Hedefi, Karbon Dengeleme, AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması, Türkiye’de Yeşil Mutabakat Algısı, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması, Türkiye Yeşil Sanayi Projesi İle 450 Milyon Dolarlık Finansman Müjdesi, Yeşil Mutabakat Hedefleri, Yenilenebilir Enerji, Güneş Enerjisi konularında bilgilerini paylaştı.

ÇALIŞTAY DÜZENLENDİ

Üniversiteli gençlerin iklim krizine yönelik yapıcı ve çözüm odaklı öneriler oluşturduğu etkinliğin ikinci kısmında ise; Sürdürülebilirlik ve AB Yeşil Mutabakat, İklim Değişikliği ve Enerji, İklim Değişikliğine Uyum ve Azaltım, İklim ve Kentleşme, Yenilenebilir Enerjinin Çevreye Etkisi ve Enerji Verimliliğinin Karbon Ayak İzi Üzerine Etkileri temalarında çalıştay düzenlendi. İlgili konularda ortaya konan fikirler sunum eşliğinde tüm katılımcılarla paylaşıldı.