AEB Ülkelerine FORM-A Belgesi Düzenlenmesi

22 Kasım 2021

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazıda; Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS) üzerinden Rusya Federasyonu’na Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A) Belgesi düzenlenmemesi amacıyla teknik çalışmanın yapıldığı bildirilmişti.

Bu defa, AEB’nin kararlarında ve/veya ilgili Bakanlığı muhatap yazılarında, ülkemizden 12 Ekim 2021 tarihi öncesinde sevkiyatı gerçekleştirilmiş olan eşyaya ilişkin, FORM-A Belgelerinin usulüne uygun olarak sonradan verilmesi halinde kabul edilmeyeceğine dair bir hususa yer verilmediği açıklanmış; bu kapsamdaki eşya için “sonradan verilmiştir” ibaresiyle FORM-A Belgesi’nin düzenlenmesinin önünde bir engel bulunmadığının değerlendirildiği belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunarız,