Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik Hakkında

21 Ekim 2016

Sayın Üyemiz,

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınan ilgide kayıtlı yazıda, ihraç ürünlerin
ambalajlanmasında kullanılan ahşap malzemelerin uluslararası mevzuata uygun olmaması nedeniyle
2016 yılı Ağustos ayma ait 16 adet bildirim alındığı, bu bildirimlerin büyük bir kısmının bitkisel
veya hayvansal ürünler dışındaki ürünlerin ihracatında kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri için
olduğu ifade edilmektedir.

Yazıda, ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin 27.05.2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan “Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve
İşaretlenmesine Dair Yönetmelik” hükümlerine göre işleme tabi tutulmuş ve uluslararası mevzuat
gerekliliklerine göre (ISPM15) işaretlenmiş olması gerektiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Avrupa Birliği (AB) ve diğer ülkelerden alınan bu bildirimlerin elektronik sistem
üzerinden diğer ülkeler tarafından da görülebildiği, bu nedenle ülkemizin bu alandaki imajının
zedelendiği vurgulanmaktadır.

AB üyesi veya diğer ülkeler tarafından ülkemiz menşeli ürünlere ilave tedbirler getirilmemesini
teminen ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin uluslararası mevzuata uygun olması için
azami itina göstermeleri hususunda ilgili üyelerinizin uyarılmasını rica ederim.

Paylaş