Alexandrovsky Yatırım Bölgesi

usya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliğinden alınan bir yazıda, Rusya’nın Yatırım Bölgesi Aleksandrovski hakkında bilgiler verilmektedir. Temsilcilik, Bölgeye ilgi duyan Türk şirketlerinin kendilerine de başvurabileceklerini bildirmiştir. Yazı ile birlikte gönderilen belge ekte sunulmaktadır.
EK