Alüminyum Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıkların Yönetimine İlişkin Tebliğ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan yazıda, atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde ve atık yönetimi hiyerarşisine uygun olarak yönetilmesi amacıyla 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanun uyarınca çıkarılan mevzuata göre yürütülen çalışmalar kapsamında; özellikle birincil ve ikincil alüminyum ısıl metalürjisinden kaynaklanan atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek ve atık yönetimi hiyerarşisine uygun şekilde yönetiminin sağlanması amacıyla “Alüminyum Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıkların Yönetimine İlişkin Tebliğ Taslağı” nın hazırlanmış olduğu ve Bakanlığın web sayfasında (www.csb.gov.tr/gm/cygm) “Mevzuat” başlığı altında “Taslaklar” bölümünde yayımlandığı belirtilmektedir.

Söz konusu Taslak’a ilişkin görüş ve önerilerinizin aynı linkte yer alan görüş bildirme formuna işlenerek, en geç 19 Şubat 2015 tarihi mesai bitimine kadar TOBB (hande.mertyurek@tobb.org.tr ) adresine iletilmesi gerekmektedir.