Anaklia Derin Deniz Limanı Projesi hk. – Gürcistan

14 Mart 2023

Sayın Üyemiz;

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Anaklia Derin Deniz Limanı Kamu ve Özel Sektör Ortaklığı Projesi için özel sektör ortağı seçim sürecinin başladığı ve konu hakkında ayrıntılı bilgiye “www.economy.ge/?page=economy&s=149&lang=en” web bağlantısından ulaşılabileceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.