Antrepo Rejiminde Kağıtsız Beyan Uygulaması

19 Nisan 2023

Sayın Üyemiz;

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı’nın “Kağıtsız Gümrük İşlemleri Projesi” kapsamında antrepo beyannamesi ve eki tüm belgeleri ile antrepo beyannamesine ilişkin olarak yapılan memur işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesini düzenleyen ilgili mevzuat kapsamında, antrepo beyannamelerinin imza ve doğrulama işlemlerine dair bilgi verilmektedir.

Bilgi için Tıklayınız