Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Bilgilendirme Toplantısı

10 Ekim 2016

Ar-Ge ve Tasarım faaliyetlerinin desteklenmesi ile ilgili kanun uygulama yönetmeliğinin ve ilgili Bakanlar Kurulu Kararlarının yayınlanması ile birlikte Ar-Ge ve Tasarım Merkezi olmak için önemli fırsatlar da beraberinde gelmiştir.

Bu fırsatlar konusunda firmaları bilgilendirmek ve Ar-Ge ve Tasarım Merkezi olma potansiyeline sahip firmaların bu desteklerden yararlanmasını sağlamak üzere; T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Odamız işbirliği ile 5 Ekim’de Odamızda, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü Doç. Dr. İlker Murat Ar’ın katılımlarıyla, “Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı” yapıldı.

Toplantının ikinci bölümünde; Ar-Ge ve Tasarım Merkezi olma potansiyeline sahip seçilen firmalarla birebir görüşmeler yapıldı. Davet usulü ile olan bu birebir görüşmeler için ön kayıt, http://biltekegitim.sanayi.gov.tr adresindeki Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Yeterlilik Bilgi Formu’nun doldurulması ile yapılmış oldu. Bu çerçevede 16 adet firma, toplantı günü, Bakanlık yetkilileri birebir görüşme fırsatı yakaladı.

Toplantının açılış konuşmasında Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Katma değerli üretim yapabilmemiz için de Ar-Ge ve tasarıma daha fazla yatırım yapmamız gerekiyor. Uzun vadede büyük getiriler sağlayacak olan bu yatırımları yapmaya firmalarımızı davet ediyoruz. Ar-Ge Reform Paketi ile devletimizin firmalarımıza sağladığı destekleri ve teşvikleri memnuniyetle görüyoruz. Son açıklanan Reform Paketinde tasarım merkezlerinin de aynı Ar-Ge merkezleri gibi desteklenecek olmasını çok önemsiyoruz.” Dedi.

Zeytinoğlu konuşmasının devamında; “Ar-Ge Merkezi olan toplam 232 adet şirketin, 32 tanesi (% 14) İlimizde bulunuyor. Bu sayıyı yeterli bulmuyoruz. Kocaeli Türkiye sanayinin merkezi olan bir il. Ayrıca üniversiteleri, araştırma merkezleri, teknoparkları ile Ar-Ge çalışmalarının yapılabileceği bir alt yapıya da sahip. Yeni reform paketi ile İlimizde bu sayının daha da artmasını arzu ediyoruz. Kocaeli Sanayi Odası olarak biz de sanayicilerimize destek olma gayreti içerisindeyiz. Bu kapsamda Bakanlığımız işbirliği ile bilgilendirme toplantıları düzenliyoruz. Üniversite-sanayi işbirliği çalışmalarımız ile firmalarımızın Ar-Ge altyapılarını geliştirmelerine aracılık ediyoruz. Bugün, Yeni Ar-Ge Reform Paketinin firmalarımıza sunacağı fırsatları öğrenmek bir araya geldik.” Dedi.

Ar-Ge ve Tasarım Merkezine ilişkin yasal mevzuat hakkında bilgiler veren Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü Doç. Dr. İlker Murat Ar ise konuşmasında; “5746 sayılı Kanun 1 Mart 2016 tarihinde içeriğine tasarım da eklenerek genişletilmiştir. Ar-Ge reform paketinin özel sektöre getirdiği en önemli değişimlerden bir tanesi Ar-Ge faaliyetlerinin yanı sıra tasarım faaliyetlerinin de artık Ar-Ge gibi destek ve muafiyet kapsamına alınmasıdır. 5746 sayılı kanun ana hedefi; sanayimizin büyük bir kısmını oluşturan KOBİ’lerimizin teknolojik seviyesini yükseltmek ve hem ulusal hem de uluslar arası arenada rekabet edebilir yenilikçi ürünler üretmesini sağlayacak faaliyetlerin desteklenmesini sağlamaktır.” Dedi.

Yeminli Mali Müşavir Hüseyin Karslıoğlu’nun Ar-Ge ve Tasarım Merkezi olmanın mali avantajları ile ilgili sunumunun ardından, Kordsa Ar-Ge Müdürü İbrahim Yıldırım Ar-Ge merkezi olmak: deneyimler üzerinden değerlendirmeler konulu sunumlarını paylaştılar.

Ar-Ge Merkezi olmanın beş şartı:

 • Ar-Ge Merkezinde araştırmacı ve teknisyen statüsünde çalışacak en az 15 Tam Zaman Eşdeğer Ar-Ge personeline sahip olunması
 • Ar-Ge Merkezinde Ar-Ge veya tasarım projelerinin bulunması
 • Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Ge Merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olunması
 • Ar-Ge veya tasarım faaliyetlerinin yurtiçinde gerçekleştirilmesi
 • Ar-Ge Merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekan içinde yer alması

Ar-Ge Personeli: Araştırmacı ve teknisyenden oluşan personelin sayısının en az 15 olması gerekmektedir.

 • Araştırmacı: Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan en az lisans mezunu
 • Teknisyen: Meslek Liseleri’nin veya Meslek Yüksekokullarının
 • Ø Tasarım
 • Ø Teknik
 • Ø Fen
 • Ø Sağlık programlarından mezun

Ar-Ge Projesi: Ar-Ge faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde gerçekleştirilen ve araştırmacı tarafından yürütülen proje.

Ar-Ge Faaliyeti: Sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalar, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetler ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetler

Tasarım Merkezi olmanın beş şartı:

 • Tasarım Merkezinde tasarımcı ve teknisyen statüsünde çalışacak en az 10 Tam Zaman Eşdeğer Tasarım personeline sahip olunması
 • Tasarım Merkezinde tasarım projelerinin bulunması
 • Tasarım ve destek personelinin Tasarım Merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olunması
 • Tasarım faaliyetlerinin yurtiçinde gerçekleştirilmesi
 • Tasarım Merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekan içinde yer alması

Tasarım Personeli: Tasarım Merkezinde tasarımcı ve teknisyen statüsünde çalışacak en az 10 Tam Zaman Eşdeğer Tasarım personeli bulunmalıdır.

 • Tasarımcı: Üniversitelerin mühendislik, mimarlık ve tasarım bölümlerinden lisans mezunu veya tasarım alanlarından lisansüstü mezunu olanlar tasarımcı olabilirler.
 • Teknisyen: Meslek Liseleri’nin veya Meslek Yüksekokullarının
 • Ø Tasarım
 • Ø Teknik
 • Ø Fen
 • Ø Sağlık programlarından mezun

Tasarım Projesi: Tasarım faaliyetlerinin tasarımcı tarafından yürütülen projelerdir. Sanayi alanlarındaki her şey tasarım sayılabilir. Sanayi dışı alanlarda ise, sadece kanunda belirlenmiş Nace kodlarındaki alanlar tasarım faaliyeti sayılmaktadır.

Ar-Ge / Tasarım Merkezi olmanın firmalara sağladığı mali avantajlar

 • Vergi İndirimi: Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, proje faaliyetleri kapsamında yaptıkları harcamaların yüzde 100’ünü Kurumlar Vergisi matrahından indirebilmektedir.
 • Sigorta Primi Desteği: Ar-Ge ve tasarım personeli ile destek personelinin Kanun kapsamındaki faaliyetleri karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.
 • Gelir Vergisi Stopajı Desteği
 • Damga Vergisi İstisnası
 • Gümrük Vergisi İstisnası

Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine Sağlanan Ek İstisnalar

 • Temel Bilimler: Sadece Ar-Ge merkezlerine verilen destektir. Üniversitelerin temel bilimlerinden (matematik, fizik, kimya ve biyoloji) mezun bir kişiyi Ar-Ge merkezinizde istihdam ettiğinizde, istihdam ettiğinizi kişi başına, o ayki brüt asgari ücret tutarı kadar miktar, devlet tarafından işletmenin hesabına nakit olarak 2 yıl boyunca yatırılmaktadır. O personel için gelir vergisi stopajı desteği, sigorta primi işveren hissesi desteğini alırsınız üzerine bir de nakdi destek alabilirsiniz. Sırf temel bilimler mezunu istihdam ettiğiniz için.
 • Siparişe Göre Ar-Ge ve Tasarım
 • Tek Pencere
 • Dışarıda Geçirilen Süreler
 • Performansa Dayalı Ek İndirim
 • Yabancı Uyruklu Personel
 • Öğretim Üyesi
 • Teknoloji Geliştirme Bölgesi

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Başvuru İşlemleri:

6 aşamalı işlem bulunmaktadır.

 • Başvuru: Online sistem (biltek.sanayi.gov.tr, e-imza)
 • Ön inceleme: Bakanlık tarafından şekilsel inceleme (5 iş günü), işletme tarafından eksiklerin tamamlanması (15 işgünü)
 • Değerlendirme ve Denetim Komisyonu: Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü, Maliye Bakanlığı Temsilcisi, 2 Akademisyen, Sektör temsilcisinden oluşur.
 • Yerinde inceleme: Konusunda uzman ve akademik kariyeri bulunan izleyicilerce yapılır (e-imzalı rapor)
 • Değerlendirme ve Denetim Komisyonu: Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü, Maliye Bakanlığı Temsilcisi, 2 Akademisyen, Sektör temsilcisinden oluşur.
 • Sonuç: İlgili kurumlara bildirim ve firmaya bildirim.
Paylaş