Araç Ağırlıkları ve Boyutları Hk.

Sayın Üyemiz,

Kocaeli Valiliği Emniyet Müdürlüğünden alınan yazıda, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bak.Kar.Düz.Gen.Müdnün 02.01.2013 tarih ve 0033 Sayılı yazısı ile; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa istinaden çıkarılan Karayolu Trafik Yönetmeliğinin ve “Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usüller ile Tartı e Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereği, Karayolunda trafiğe çıkarılacak araçlarda yüklü ve yüksüz olarak uygulanacak boyutları ve karayolu yapısına zarar vermeden güvenle seyredebilecek şekilde yükleme yapmaları konusunda belirleyici kurallar konulmuştur

Ulaştırma Bakanlığına gelen şikayetler ve yol kenarı denetim istasyonlarında elde edilen verilerde; Araçların belirlenen ağırlık ve boyutlar dışında yükleme yaptıkları anlaşıldığından, İlimiz sınırları içerisinde üretim yapan fabrikaların yapacakları taşımacılık faaliyetinde, karayolunun yapısına zarar vermeden, ağırlık ve boyutların aşılmaması hakkında bilgilendirilmesi istenilmektedir.

Bu itibarla; Odamıza kayıtlı bulunan fabrika ve taşımacılık faaliyeti yapan üyelerimizin, araçların yüklenmesinde ağırlık ve boyutlara uyulması gerektiği, uyulmaması halinde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde işlem yapılarak araçların gerekli şartları sağlayıncaya kadar trafikten men edileceği hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

KOCAELİ SANAYİ ODASI