Araştırma ve Planlama İşleri (Genel) Hk.

28 Haziran 2024

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Birlikleri (TOBB) himayesinde yürütülmekte olan Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Platformu Akıllı KOBİ Platformu çalışmaları çerçevesinde, ülkemizde faaliyet gösteren KOBİ’lerin dijital dönüşümlerinin mevcut durumunu belirlemek ve kamu politikaları oluşturmak amacıyla Akıllı KOBİ’nin en büyük ölçekli ve kapsamlı anket çalışmasının başlatıldığı ifade edilmektedir.

Ankette dijital vizyon ve strateji, dijital lider, dijital kültür, dijital üretim, dijital teknoloji, dijital işgücü ve çalışanların dijital yetkinliklerine ilişkin sorular yer almaktadır. Anket sonucunda KOBİ’lerin dijital dönüşümüne ilişkin bir rapor hazırlanacak, bu alandaki sorunlar tespit edilecek ve çözüm önerileri geliştirilecektir.

Anket için Tıklayınız