Arıtma Tesislerinde Güvenlik

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınan yazı ile son dönemlerde atıksu arıtma tesislerinin bakım ve onarım çalışmaları sırasında ülkemizde çok sayıda iş kazasının meydana geldiği ve bu kazalar sonucunda pek çok çalışanın sağlık problemleri yaşadığı, sakat kaldığı ya da bu kazaların ölümle sonuçlandığı vakalar yaşandığı, iş sağlığı ve güvenliği açısından atık su arıtma tesisleri gerek fiziksel gerekse çalışma ortamı açısından son derece önemli tesisler olduğu bu itibarla ilimizdeki mevcut tesislerin ekte yer alan hususlar çerçevesinde çalışmasının teminen belediyeler, organize sanayi bölgeleri, kamu ve özel sektöre ait atıksu arıtma tesisleri, kanalizasyon ve terfi istasyonu bulunan tüm iş yerlerinin bakım onarım ve işletme sürecinde söz konusu tedbirleri almaları hususunda bilgilendirilmeleri istenmektedir.

Bu nedenle ekte sunulan hususların ilgili sorumlulara bildirilip belirtilen güvenlik tedbirlerine riayet edilmesi gerekmektedir.

SKMBT_42314101610540