Arjantin İthalat Rejimi ve Mevzuatında Yapılan Değişiklikler Hk.

23 Ocak 2024

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Arjantin dış ticaret rejiminde son dönemde yapılan bazı düzenlemelerle ilgili güncel gelişmeler hakkında basında yer alan haber kesitlerini ihtiva eden not alınmakla birlikte ekte iletilmektedir.

Yazıda devamla, Arjantin Basınında Yer Alan Haberler

Hayvancılık sektörünün uzun zamandır beklediği et ihracatında uygulanan kısıtlamalar Hükümet tarafından kaldırılmıştır. Bu sayede sınırlamaların yürürlükte olduğu 2023 yılında et ihracatından elde edilen gelirin 2024 yılında 2.7 milyar Dolar’dan 3 Milyar Dolar’a yükselmesi beklenmektedir. Kısıtlamaların kaldırılmasına karşın et ihracatında halen ödenmekte olan stopaj %9’dan %15’e çıkarılacaktır. Bu sayede Hükümet, yurtdışına satışları artırmanın yanı sıra  daha fazla vergi toplayacaktır.

– Ülkedeki ithalatçıların yabancı tedarikçilere olan borçlarının kaydının tutulması amacıyla Hükümet tarafından ticari borçlar için bir kayıt sistemi getirilmiştir. Bu doğrultuda gerekli işlemleri yürütmek üzere Federal Kamu Gelirleri İdaresi (AFIP) görevlendirilmiş ve işlemlerin nasıl gerçekleştirileceğini ilişkin bir kılavuz yayımlanmıştır. Anılan sisteme şu ana kadar 1000 firma kayıt yaptırmıştır.

– İthal mallara yönelik uygulanan Kapsayıcı ve Dayanışmacı bir Arjantin için Vergi” uygulaması ihracat amaçlı üretilen ürünler için ithal edilen mallar bakımından kaldırılmıştır. Bu sayede ihracat odaklı bir büyümenin teşvik edilmesi hedeflenmektedir.

Bilgilerinize sunarız.