Asansör (SGM:2012/15) Tebliği

TOBB’den alınan bir yazıda, asansörlerin yıllık kontrol uygulamalarına ilişkin olarak 14/08/2012 tarihli ve 28384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Asansör Yıllık Kontrol Faaliyetlerinde Görev Alacak A 1 ipi Muayene Kuruluşlarınca Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (SGM:2012/I5)” kapsamındaki bazı hususlara ilişkin olarak söz konusu Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Asansör Teknik Komitesinin (ASTEK) almış olduğu karar gönderilmiştir.
İlgili yazıya ulaşmak için tıklayınız.