Askıya Alma Rejimi Hakkında

8 Şubat 2017

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, Gümrük Birliği kapsamında AB ve Türkiye’de üretimi olmayan veya yetersiz olan hammadde veya yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerinin gümrük vergileri üretici firmalardan gelen talepler çerçevesinde sıfırlanabilmekte veya bu ürünler için belli bir miktarda tarife kontenjanı açılabilmektedir. Askıya alma sistemi kapsamındaki başvurular AB ülkeleri ile Ülkemiz arasında gerçekleştirilen ortak müzakerelerde neticelendirilmektedir.

Askıya Alma Uygulaması, AB ve Türkiye’de üretimi olmadığı ortaya konan eşyanın gümrük vergileri miktar kısıtlaması olmaksızın sıfırlanmaktadır.

Tarife Kontenjanı Uygulaması, AB ve Türkiye’de üretimi bulunan fakat bu üretim miktarı tüketimin altında kalan eşyada ise üretim açığı kadar tarife kontenjanı açılarak indirimli gümrük vergisi ile ithalata imkân tanınmaktadır.

Konu ile ilgili olarak, Ekonomi Bakanlığı’ndan e-posta aracılığıyla alınan ilgide kayıtlı yazıda, Askıya Alma ve Tarife Kontenjanı uygulamaları kapsamında, sanayicimiz tarafından kullanılan ve AB ile Türkiye’de yeterli üretimi olmayan hammadde veya yarı mamul niteliğindeki  eşya  için tarife kontenjanı açılması ya da bu ürünlerin gümrük vergilerin askıya alınmasına ilişkin olarak yapılacak başvuruların, http://www.ekonomi.gov.tr/portal/url/bta adresinde yer alan talep formları ile birlikte en geç 15/02/2017 tarihi mesai bitimine kadar, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Diğer taraftan, ekte yer alan hali hazırda gümrük vergisi askıya alınmış eşyayı üreten ve bu ürünlerin askıya alma listesinden çıkarılmasını talep eden sanayicilerimizin itiraz taleplerini ise Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne, en geç 01/05/2017 tarihi mesai bitimine kadar yukarıda yer alan linkte itiraz formları ile birlikte iletmeleri gereği ifade edilmektedir.

Askıya Alma ve Tarife Kontenjanı Uygulamaları

Ayrıca AB ya da Türk firmalarınca 01/01/2018 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin listenin Mayıs ayı içerisinde http://www.ekonomi.gov.tr/portal/url/bta  adresinde yayımlanacağı ve bu ürünlere ilişkin olarak yapılacak itirazların ya da eş başvuruların ise, ilgili Bakanlığa en geç 01/06/2017 tarihine kadar intikal ettirilmesinin gereği dile getirilmiştir.

İlgili kişilerin iletişim bilgileri:

Kimyasallar, Maden-Metal ve Tekstil Hammaddeleri

Müge DAĞLI DURUKAN Tel: 0312 204 99 79 e-mail: durukanm@ekonomi.gov.tr
Bekir Sıddık KIZMAZ Tel: 0312 204 95 76 e-mail: kizmazb@ekonomi.gov.tr
Merve BAYATA Tel: 0312 204 95 75 e-mail: mbayata@ekonomi.gov.tr
M.Burak ATEŞTENYILMAZ Tel: 0312 204 95 79 e-mail: atestenyilmazb@ekonomi.gov.tr

Elektrik-Elektronik, Otomotiv ve Makine Ara Malları

Halil İbrahim KARATAŞ Tel: 0312 204 99 55 e-mail: karatash@ekonomi.gov.tr
Osman SERT Tel: 0312 204 95 93 e-mail: osmans@ekonomi.gov.tr
Ömer Furkan YÜKSEL Tel: 0312 204 95 94 e-mail: yukselof@ekonomi.gov.tr
Paylaş