Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı Hk

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan yazıda, 2014/7 sayılı Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onay Genelgesi çerçevesinde AAT yapma zorunluluğu bulunan işletme ve kuruluşların planlama, fizibilite ve ÇED süreçlerini tamamladıktan sonra AAT’ye yönelik herhangi bir inşa faaliyetine başlamadan anılan Genelge çerçevesinde hazırlatacakları proje dosyalarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı merkez ya da taşra teşkilatına sunmaları ve onay almaları gerekliliği belirtilmiş olup, son zamanlarda inşaatı kısmen ya da tamamen bitmiş proje dosyalarının hazırlandığı belirtilmiştir.
Bu sebeple, bahse konu Genelge çerçevesinde işletmelerin AAT proje onay süreci tamamlanmadan inşaat faaliyetlerine başlamaları durumunda çevre kanunu uyarınca gerekli işlemlerin yapılacağı hususunu bilgilerinize sunarız.