Atıksu Arıtma Tesisleri Güvenlik Tedbirleri

Son dönemlerde atıksu arıtma tesislerinin bakım ve onarım çalışmaları sırasında Ülkemizde çok sayıda iş kazası meydana geldiği ve bu kazalar sonucunda pek çok çalışanın sağlık problemleri yaşadığı, sakat kaldığı ya da bu kazaların ölümle sonuçlandığı vakalar yaşanmaktadır.
Bilindiği üzere, iş sağlığı ve güvenliği açısından atıksu arıtma tesisleri gerek fiziksel gerekse çalışma ortamı açısından son derece önemli tesislerdir.
Bu kapamda atıksu arıtma tesislerinde oluşabilecek kazalar ve bu tehlikelerin nasıl önüne geçilebileceğine yönelik olarak hazırlanan tedbirler Ek’te yer almaktadır.
Bilgilerinize sunarız.
Ek-1