Atıksu Bilgi Sistemi Hk.

14 Temmuz 2023

Sayın Üyemiz,

Kocaeli Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen yazıda;  Entegre Çevre Bilgi Sistemi içerisinde Atıksu Bilgi Sistemi oluşturulduğu ifade edildi.

Yazıda ayrıca söz konusu sisteme evsel/kentsel ve/veya endüstriyel atıksu üreten bütün tesisler tarafından veri girişi yapılması ve güncelliğinin sağlanması amacıyla 2020/17 sayılı Atıksu Bilgi Sistemi Genelgesi yayımlanmış olup, Atıksu Arıtma Tesisi Enerji Teşviki ve Atıksu Arıtma Tesisi Kimlik Belgesi verme süreçleri de Atıksu Bilgi Sistemine entegre edilerek süreçler sistem üzerinden yürütülmeye başlanıldığı belirtildi.

Yazıda devamla; Söz konusu sisteme veri girişi yapılması amacıyla Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 54 üncü maddesine (Değişik birinci fıkra:RG-17/12/2022-32046) “Atıksu arıtma tesisi işletmecileri, arıtma tesislerinin verimli olarak çalıştığının izlenmesinden ve kayıtlarının tutulmasından sorumludur. Her türlü faaliyet sonucu oluşan atıksuların bertarafına ilişkin verilerin atıksu üreticileri tarafından atıksu bilgi sistemine girilmesi ve güncelliğinin sağlanması zorunludur.” hükmü eklenmiştir. Bu kapsamda Atıksu Bilgi Sistemine tesisler tarafından verilerin düzenli bir şekilde girişinin yapılması ve güncelliğinin sağlanması gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.