Atıksu Bilgi Sistemi

4 Ağustos 2021

Sayın Üyemiz,

T.C. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen yazıda; İlimizde evsel/kentsel ve endüstriyel atık su üreten kurum,kuruluş ve işletmelerce Atık su Bilgi Sistemine gerekli veri girişlerinin eksiksiz ve doğru bir şekilde girilerek güncelliğinin sağlanması gerektiği belirtilmiştir. Konu ile ilgili Odamıza gelen yazıya ulaşmak için tıklayınız

Paylaş