Avrupa Birliği Türkiye Gençlik Forumu

13 Ekim 2023

Kocaeli Sanayi Odası bünyesinde koordinatörlüğünü yürüttüğümüz AB Bilgi Merkezi ağı Proje operasyonel planı kapsamında, yer alan etkinliklerden biri olan Avrupa Birliği – Türkiye Gençlik Forumu 9-12 Ekim 2023 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Türkiye genelinde on dokuz ayrı ilde bulunan AB Bilgi Merkezleri koordinatörleri ve bölgelerinde bulunan üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen Forumun içeriği “New European Bauhaus” kapsamında planlanmıştır.

Üniversitelerin ikinci veya üçüncü sınıfında; mimarlık, iç mimarlık, mühendislik, çevre şehircilik ile tasarım bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerinin katılımlarının uygun görüldüğü etkinliğe, Kocaeli AB Bilgi Merkezi koordinasyonunda, Kocaeli Üniversitesi’nin mimarlık ve Çevre Mühendisliği Bölümlerinde öğrenim görmekte olan dört öğrenci ile katılım sağlayarak etkinliğin bir parçası olduk. Türkiye’nin dört bir yanından katılan genç mimar, tasarımcı ve mühendis adayları sürdürülebilir kentleri nasıl inşa edebileceği sorusuna NEB LAB’larda yanıt aradılar.

Etkinlikte devamla, Yeni Avrupa Bauhaus’un temel ilkelerinin önemini vurgulandı. Mimarlar, mühendisler, tasarımcıları ve şehir planlamacıları çalışmalarının bu ilkeler rehberliğinde yürütülmesi teşvik edildi. Bu ilkelerin dayanıklı ve uyumlu toplumlar yaratmak için bir çerçeve sunduğu belirtildi.