Avrupa Tarımsal Gıda Sürdürülebilirlik Kümesi Ortaklıkları Teklif Çağrısı Hk.

16 Ağustos 2023

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Ülkemiz, AB programlarından Tek Pazar Programı – KOBİ’ler ve Rekabetçilik bileşenine (SMP-COSME) 31 Mart 2023 tarihinde imzalanan katılım anlaşması ile asosiye ülke olarak dâhil olmuştur. SMP-COSME bileşeni işletmelerin rekabet güçlerini artırarak pazarlara erişimini kolaylaştıran, girişimciliği ve girişimcilik becerilerinin kazanılmasını teşvik eden, endüstrinin modernizasyonunu sağlayan fırsatlar sunmaktadır. Program kapsamında verilecek hibeler, teklif çağrıları vasıtasıyla duyurulmaktadır.

Bu doğrultuda “Avrupa Tarımsal Gıda Sürdürülebilirlik Kümesi Ortaklıkları (European AgriFood Sustainability Cluster Partnerships – SMP-COSME-2023-AGRICLUSTER)” teklif çağrısı, gıda enflasyonunu sınırlamak için “Sorumlu Gıda Ticareti ve Pazarlama Uygulamalarına ilişkin AB Davranış Kuralları”nın KOBİ’ler tarafından uygulanmasını ve kaynak verimliliği teknolojilerinin benimsenmesini destekleyen yeni “Avrupa Tarımsal Gıda Sürdürülebilirlik Kümelenme Ortaklıkları”nın kurulması ve geliştirilmesini hedefleyen eylemleri destekleyecektir.

Bahse konu çağrının son başvuru tarihi 28 Eylül 2023 olup, 3 milyon Avro tutarında bütçeye sahip çağrı ile ilgili ayrıntılı bilgiye Avrupa Komisyonu’nun “Funding & Tender Opportunities” isimli internet sitesinde https://bit.ly/44zfBfc ulaşmak mümkündür.

Ayrıntılı bilgi için Tıklayınız