Azerbaycan/11. Dönem KEK Toplantısı için Firma Sorunları Hk.

11 Ocak 2024

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Türkiye-Azerbaycan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu 11. Dönem Toplantısı’nın, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz ile Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov’un eşbaşkanlığında 22 Şubat 2024 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir.

Bu itibarla, konunun ilgili üyelerinize duyurularak, bahse konu toplantının hazırlıkları çerçevesinde faydalanılmak üzere firmalarımızın Azerbaycan’da karşılaştıkları sorunlara ilişkin ekli formun doldurulması ve 16 Ocak 2024 tarihine kadar Birliğimize (E-posta: anara.daylan@tobb.og.tr) iletilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

Bilgilerinize sunarız