Azerbaycan Cumhuriyeti´nin İdari Yaptırımlar Konusundaki Yeni Uygulaması

10 Mart 2020

Sayın Üyemiz

TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazıda, Azerbaycan Cumhuriyeti’nde trafik kurallarını ihlal eden yabancı devletlere kayıtlı araçları kullanan yabancı uyrukluların ve vatansızların, uygulanan cezaları ödemeden ülkeye serbest şekilde giriş-çıkış yapmalarının neden olduğu olumsuzluklardan dolayı, Azerbaycan Cumhuriyeti Göç Yasasının 17.1.7 maddesi gereğince, Azerbaycan Cumhuriyeti sınırları içinde idari suç işlemiş yabancılar ve vatansızlar hakkında idari yaptırımlar uygulanıncaya kadar bu kişilerin Azerbaycan’dan çıkışlarının geçici olarak sınırlandırılacağı bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Paylaş