Bakan Işık, Sanayicileri dinledi

Önceki gün Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Toplantısına katılan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ,sanayicilerin sorunlarını dinledi.
Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ,KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul ve KSO Yönetiminin hazır bulunduğu toplantıya Vali Ercan Topaca, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve son bölümüne de AK Parti İl Başkanı Mahmut Civelek’te katıldı. Sabahın erken saatlerinde başlayarak yaklaşık 2 saati bulan toplantıda Başta KSO Başkanı Zeytinoğlu olmak üzere yönetiminde bulunan sanayiciler sorunlarını aktardılar.
Bakan Işık’ın büyük bir dikkatle dinlediği sanayicilerin aktardığı sorunları notlar alarak çözümleri için gereken çalışmaların yapılacağını vurguladı.
Sanayicilerin Bakan Işık’a aktardığı başlıca istemler;
Ar-Ge Merkezlerine Sağlanan Desteklerde Kademeli Yaklaşım
Ar-Ge Merkezlerine sağlanan muafiyetlerden; Ar-Ge İndirimi, Gelir Vergisi Stopajı ve Sigorta Prim Teşviği için; çalışan Ar-Ge Personeli sayısına bağlı olarak kademeli destek yaklaşımının teşvik mekanizması içerisine alınmasını öneriyoruz. Bu uygulamanın Ar-Ge Merkezlerinin kurulmasını teşvik edeceğini ve sayısını artıracağını düşünüyoruz.
Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı (SANTEK’13) ile Match4ındustry Eşleştirme Etkinliği
25-28 Eylül 2014’de ikincisini düzenliyoruz. Bölgemizin kalkınması ve tanıtımı için bir fırsat olarak gördüğümüz “SANTEK” fuarının bir marka olabilmesi ve sürdürülebilir olması için KOSGEB’in yurtiçi fuar destekleri kapsamına alınmasını arzu ediyoruz.
SANAYİYİ İLGİLENDİREN YASAL DÜZENLEMELER
Kocaeli’de Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
İstanbul’da büyük ölçekli şirketlerin mükellefiyetleri, Büyük Mükellefler Vergi Dairesine bağlı bulunmaktadır. Türkiye’nin en büyük 92 firmasının yerleşik olduğu İlimizde “Kocaeli Büyük Mükellefler Vergi Dairesi”nin kurulmasının yararlı olacağını düşünüyoruz.
*Böylece İlimizdeki büyük mükelleflerin işlemleri kolaylaşacak,
*Üretimleri Kocaeli sınırları içerisinde olup merkezleri İstanbul’da olan 300’e yakın işletmemize de işlemlerini Kocaeli’nde yapma imkanı sunacak ve
* İlimizde faaliyetlerine yeni başlayacak olan işletmeleri, merkezlerini Kocaeli’nde kurmaya yöneltecektir.

Bu da Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin gelirlerine artış olarak yansıyacaktır. İlimizin ihtiyacı olan altyapı eksiklikleri giderilebilecektir.

Kocaeli Bütünleşik Kıyı Kenar Planı
İlimizde sürdürülen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan “Kocaeli Bütünleşik Kıyı – Kenar Planı” henüz onaylanmamıştır. Kocaeli limanlarında birleşme ve genişleme çalışmaları bu nedenden dolayı askıya alınmıştır.
Ayrıca, KOSBAŞ’da boş olan, kiralanmaya müsait bütün parseller kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında yer almasına rağmen denize sınırları bulunmamaktadır. Bu sorununun giderilebilmesi için, bu bölge için Kıyı-Kenar Planında tadilata gidilmesi gerekmektedir.

Dilovası Bölgesinde Kentsel Dönüşüm Fırsatı
Dilovası Bölgesinin bir pilot bölge olarak ele alınarak dünyada örnekleri olan simboyotik yaşamın sanayiye uyarlanması yönünde bir model oluşturulması ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan bölgeye katkısı olacaktır.

Kocaeli Üniversitesi işbirliği ile 9-11 Mayıs tarihlerinde İlimizde UPAD 2014: I. Uluslararası Kentsel Planlama, Mimarlık-Tasarım Kongresi düzenlenecektir. Ayrıca Stockholm’deki SymbioCity’ye bir ziyaret gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

Şirketlerde Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması
Yeni TTK’ya göre imza sirkülerinde yetki kademelenmesi yapılamıyor.

Kalkınma Ajansları Yönetim Altyapılarına İlişkin Görüşler
Sekiz ajansın bulunduğu illerdeki dokuz sanayi odamız Kalkınma Ajanslarında Yönetim Kurulu üyeliğini iki yıllık aralıklarla paylaşmaktadır.

KKDF Oranı
Sanayimizin ithalat yaptığı yatırım mallarına yönelik uygulanan yüzde 6 oranındaki KKDF firmalarımıza ek maliyetler getirmektedir. Sadece bitmiş ürünlerin -makine ve aksamları hariç tutularak- ithalatında KKDF kesintisinin uygulanması gerektiğini öneriyoruz.

Kimya Sanayinde ÖTV’de Alınan Teminatlar
Sanayicilerin akaryakıt ve türev ürünleri ithalatında ÖTV için mevcut sistemde verdikleri teminatlarla ilgili yaşanan sıkıntıların giderilmesi kapsamında Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan çalışmaların bir an önce tamamlanmasını talep ediyoruz

KOCAELİ LOJİSTİK ALTYAPI İHTİYAÇLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLER

Dördüncü Demiryolu Hattının Planlanması ile Demiryolu Kapasitesinin Artırılması
Planlara alınan 3. hat demiryolunun, yük taşıma sorununu çözemeyeceği aşikardır. Söz konusu yeni hat ile taşınabilecek yük tonajı ancak 3 milyon tona çıkabilecektir. Oysa Kocaeli Limanlarından 2013 yılında elleçlenen yük miktarı 61 milyon tonun üzerindedir.

Orta uzun vadede planlanan kuzeydeki demiryolu hattı, liman bağlantıları çok uzun olması sebebiyle ihtiyacı karşılamada çok fizible görülmemektedir.

Gebze-Köseköy arasında dördüncü hattın sığabileceği yerlerde oluşturulacak barınma yollarının, yük taşımada kapasiteyi artıracak bir çözüm olduğunu düşünüyoruz.

Cengiz Topel Havaalanı
Cengiz Topel Havaalanı için, Valiliğimiz ve Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin de ortağı olduğu bir konsorsiyum oluşturma çabalarımız bulunmaktadır. Cengiz Topel Havalimanının kargo taşımacılığı ile gelişmesini önermekteyiz. Bir an önce özelleştirilmesini istemekteyiz.

Derince Limanı
Derince Limanı ve Hinterlandı Projesini tamamladık. Kamuoyu ile paylaşacağız. Projenin en çarpıcı sonucu; Derince Limanının stratejik bir liman olarak algılanması ve sadece Kocaeli ekonomisine değil, ülke ekonomisine de ekonomik katkı sağlayabileceğinden dolayı kritik bir liman olarak değerlendirilmesidir.

Proje kapsamında;
*Ulaşım bağlantıları konusu son derece önemli addedilmektedir. TEM’e doğrudan bir bağlantı yolunun yapılmasına ve liman çıkışında bu yola bir altgeçit ile bağlanılmasının önemli olduğu anlaşılmaktadır.

*Özelleştirme mevzuatı açısından; Liman içerisinde kiracı konumunda olan firmaların durumunun ne olacağı konusunun, özellikle limanı satın almayı düşünen bir firma açısından belirsizlik yaratacağı düşünülmektedir.

*Kıyı Şeridi Master Planının, paydaşların görüşleri alındıktan sonra revizyonuna ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.

* Derince Limanının, özel müteşebbisler eliyle yönetilmesi gerektiği ancak kontrol ve denetimin kamu eliyle sürdürüldüğü, bir liman modeline gereksinim olduğu düşünülmektedir.

*Özelleştirme sürecindeki Derince Limanı açısından öne çıkan hususlardan belki de en önemlisi liman değerinin tahminlemesidirTakribi 250-300 milyon dolarlık bir yatırımın 4 senelik bir süreçte yapılması öngörüsüyle; mevcut piyasa borçlanma maliyetleri baz alınarak; minimumda 515 milyon dolar ve maksimum da 786 milyon dolar civarında bir değer oluşumu söz konusudur.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLER

Islah OSB Girişimlerimiz
5 Nisan 2012 tarihinde Kocaeli Valiliğine başvuru yapılmıştır. (Tavşanlı ve Çayırova)

Tavşanlı Köyü –50 firma ( 25 adeti Odamız üyesi) / Ayrıca bölgede lojistik faaliyet gösteren bir çok depo alanı ve antrepo sahası bulunmaktadır. Odamızda 11 Şubat 2014 tarihinden genel bilgilendirme toplantısı tertiplenmiştir.

Bölgenin imar planlarında bir takım sıkıntılı durumlar görülmüştür. Parseller arası şuyulandırma çalışması yapılmamıştır.

Bölgede lojistik firmaları faaliyet göstermektedir. Bunların toplam arazi yüzölçümü, ilgili kanun çerçevesinde, yüzde 10 sınırında kalma şartı bulunan “hizmet ve destek alanı” olarak değerlendirilmektedirler. Lojistik hizmetleri de ayrı bir sektör olarak kabul edilmesi

Organize Sanayi Bölgelerine Arsa Tahsisleri
4562 Sayılı kanun ve Uygulama Yönetmeliği gereğince organize sanayi bölgeleri katılımcılarının arsa tahsisi yapıldıktan bir sene içerisinde gerçekleştireceği yapıya ait projeleri OSB’ye tasdik ettirerek yapı ruhsatını alması, yapı ruhsatı tarihinden itibaren ise iki yıl içinde üretime geçmesi gerekmektedir. Proje süresinin bir seneden iki seneye, inşaat yapımının ise iki seneden, dört seneye çıkarılmasına ilişkin gerekli düzenlemelerin yapılması konusunda desteklerinizi beklemekteyiz.

Organize Sanayi Bölgelerinde KOSGEB Payı
Organize sanayi bölgelerimiz; 3624 Sayılı KOSGEB kuruluş kanununun bütçe kaynaklarının sıralandığı 14.maddesinin g bendi; “Organize Sanayi Bölgeleri Müteşebbis Heyetlerince yapılan arsa satış hâsılatlarının %1 oranında ayrılacak pay” hükmü çerçevesinde KOSGEB tarafından talep edilen arsa satış hâsılatlarının %1 oranındaki pay nedeniyle büyük külfet altına girmektedir. KOSGEB’in kuruluş aşamasında gelir temini için Kanunda yer verilen bu maddenin revize edilmesi hususunda desteklerinizi talep ediyoruz.

Kocaeli Sanayi Odası Sergi, Fuar ve Kongre Merkezi
Taban alanı 2.112 m2 olan ve dört kattan oluşan, kapalı otoparkı olan, zemin katında sergi, fuar ve kongre alanının, üst katlarda çalışma ofislerinin yer alacağı çok amaçlı bir merkez oluşturma projesinin ön fizibilitesi tamamlanmıştır. Projeye ait inşaat izinleri alınma aşamasındadır.

Başta Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve KOSGEB’in kampus alanı içerisinde yer alması hususunda desteklerinizi bekleriz.

Ekonomi Gazetecileri Derneği tarafından her yıl Kartepe’de düzenlenen zirvenin uluslar arası boyuta kavuşturulması