Baltık Offshore Rüzgar Forumu

23 Mayıs 2023

Sayın Üyemiz;

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; Berlin Ticaret Müşavirliğimizce katılım sağlandığı “Baltık Offshore Rüzgar Forumu” hakkında bilgi notu sunulmaktadır.

Yazıda devamla, ülkemizin yenilenebilir enerji alanında gerçekleştirdiği atılım ve firmalarımızın edindiği tecrübeler ışığında, Baltık Denizi bölgesinde kurulumu gerçekleştirilen offshore rüzgâr enerjisi yatırımlarının yakın gelecekte artacağı göz önünde bulundurulduğunda, bölgenin ürün ve nitelikli işgücü ihtiyaçlarının karşılanması bakımından potansiyel arz ettiği değerlendirilmekte olduğu ifade edilmektedir.

Bilgi notu için Tıklayınız