Bankalardan İki Yeni Destek Kredisi

27 Mart 2020

Daha önce kamu bankalarının açıkladığı “İş’e Devam Kredi Desteği” programından farklı olarak, KGF kefaletiyle iki yeni kredi mekanizması hayata geçiriliyor. Çek ödemesi için 10 milyon liraya kadar, işletme sermayesi için ise 25 milyon liraya kadar kredi verilecek. Her iki destekten de  sektör farkı olmaksızın, salgından oluksuz etkilenen kurumsal ve ticari müşteriler yararlanabilecek. Başvurular 30 Mart 2020’de başlayacak.

Kredi Garanti Fonu kefalet desteğiyle, kesilmiş çeklerin ödenebilmesi için 10 milyon liraya, genel işletme sermayesi desteği için ise ciroya bağlı olarak 25 milyon liraya kadar kredi kullandırılacak. Her iki kredi türünün de vadesi 12 ay faizi yüzde 9.5 olarak belirlendi.

“Çek Ödeme Destek Kredisi”

KGF kefaletiyle başta KOBİ’ler olmak üzere kurumsal ve ticari müşterilerin, düzenledikleri çekleri ödeyebilmeleri amacıyla “Çek Ödeme Destek Kredisi” kullandırılacak.

Cirosu 25 milyon liraya kadar olan müşteriler için 1 milyon lira olan azami kredi, 25-125 milyon lira arasında ciroya sahip olanlar için 5 milyon lira olacak. 125 milyon liranın üzerinde ciroya sahip müşteriler ise 10 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek. Bu kredilerin 3 ay anapara ve faiz ödemesiz olmak üzere vadesi 12 ay, faizi yüzde 9.5 olacak.

“Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği”

2020 yılı Şubat ayı sonu itibarıyla kayıtlı çalışan sayısını vade boyunca korumayı taahhüt eden şirketlere, yine 3 ay ödemesiz, toplam 12 ay vade ve yüzde 9.5 faizle kredi kullandırılacak.

Bu kredide de cirosu 25 milyon liraya kadar olan şirketler için üst limit 5 milyon lira, 25-125 milyon cirolu şirketler için üst limit 25 milyon lira, 125 milyon üzeri cirolu şirketler için ise üst limit 50 milyon lira olarak belirlendi.

Detaylı bilgi için tıklayınız.