Kocaeli’de yeni sanayi alanları üretilmesine ihtiyaç var

Kocaeli’ye gelen yerli ve yabancı sermaye bölgesel imkanları değerlendirerek seçici davranıyor. Hantal kalacak bir işletmenin Kocaeli’ye yatırım yapmasının mümkün gözükmüyor. Kocaeli’de sanayi çok dar bir alanda üretim yapıyor. Türkiye ekonomisine Kocaeli desteğinin artması için yeni sanayi parselleri üretilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu kapsamda ‘Islah OSB’ler de değerlendirilebilir.

Kocaeli’de sanayi parsellerinin Türkiye’ye göre oldukça pahalı olması da yerli-yabancı yatırımcının seçici tavrında etkili.

İHRACAT

Nisan ayında ihracat yüzde 24,6 artışla yeni bir rekor kırarak 23 milyar 364 milyon dolara çıktı.  İhracat mart ayının da yüzde 2,8 üzerinde. Buradan tüm ihracatçılarımızı kutluyorum.

Bu arada hammadde ihracatında yüzde 30,7, yatırım mali ihracatında yüzde 40,6, tüketim malı ihracatında da yüzde 12,7 artış gözleniyor.

En fazla ihracat yaptığımız ilk beş ülke arasında Almanya 2 milyar 2 milyon dolar ile ilk sırayı alırken bu ülkeyi sırasıyla ABD, İngiltere, İtalya ve Irak izledi.

En büyük ticari partnerimiz olan AB’ye ihracat yüzde 29,2 artışla 9 milyar 889 milyon dolar ile ilk sırayı aldı.

İTHALAT

İthalat yüzde 34,9’luk artışla 29 milyar 466 milyon dolara çıkarken mart ayına göre yüzde 4,6’lık bir düşüş yaşandı.

Nisan’da yatırım malları ithalatı yüzde 11,5, hammadde ithalatı yüzde 44,9 artış gösterdi. Tüketim malları ithalatı ise yüzde 7,5  geriledi. Bu gerilemeyi olumlu değerlendiriyoruz.

DIŞ TİCARET AÇIĞI

İthalatın ihracattan hızlı artması nedeniyle dış ticaret açığının yüzde 98,1 artışla 6 milyar 102 milyon dolara yükselmesi cari açığı artıracak gelişme. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 85,9’dan yüzde 79,3’e geriledi.

DÖVİZ KURU

Reel efektif döviz kuru endeksi mart ayına göre nisanda TL’nin değerlendiğini gösteriyor. ÜFE bazlı reel kur endeksi mart ayında 77,60 iken nisanda 82,17’ye yükseldi.

Endeksin 100 olması durumunda dolar nisan ayında 16,0989 TL olması gerekiyordu. ÜFE bazlı REK üreticiler olarak maliyetlerimizi daha iyi yansıtıyor. Buna göre; kurun mevcut durumu aştığını rekabetçi kurdan uzaklaşmaya başladığımızı gözlüyoruz.

Enflasyona ezilmeyen ve öngörülebilir kur olmalı. İthalat tarafında baktığımızda da rekabetçi kur, üretebilme imkanı olan ürünlerin ülkemizde üretilmesine de yönlendiriyor.

ENFLASYON

Enflasyon verilerine baktığımızda nisan ayında TÜFE aylık yüzde 7,25 artışla yıllık yüzde 69,97’ye, ÜFE aylık yüzde 7,67 artışla yıllık yüzde 121,82’ye çıktı.

Yükselişte girdi fiyatlarındaki artışların etkisini görüyoruz. Bu arada ÜFE ile TÜFE arasındaki fark 51,85 puana çıktı. ÜFE’den oluşacak maliyet baskısı maalesef önümüzdeki dönem TÜFE’ye yansıyacaktır.

KAPASİTE KULLANIMI

Nisan ayı kapasite kullanım oranı geçen yıla göre 1,9 puan, mart ayına göre 0,5 puan artışla yüzde 77,8’e çıktı.

Kocaeli’de kapasite kullanımı ise hem geçen yıla göre hem aylık bazda 0,4 puan artışla yüzde 71,4’e çıktı.

Mart ayında yıllık sanayi üretimi aylık yüzde 1,8 gerilemesine karşın yıllık yüzde 9,6 artış gösterdi. Yıllık bazda gerçekleşen artışı olumlu değerlendiriyoruz.

Aylık bazda baktığımızda ise kapasite kullanım oranları, ihracat rakamları gibi öncü göstergelerin iyi olduğu dönemde, sanayi üretiminde daha iyi veriler gelebileceğini bekliyorduk.

Buna karşın mart ayında toplam sanayi üretimi yüzde 1,8 gerilerken sermaye malı üretimindeki yüzde 10’luk gerileme, geleceğe yönelik yatırım ve büyümeye işaret ettiğinden, izlenmesi gerektiğini düşünüyoruz.

İŞSİZLİK

İşsizlik oranı mart ayında geçen yılın aynı ayına göre 1,6 puan gerilerken, şubat ayına göre 0,4 puan artışla yüzde 11,5 olarak gerçekleşti.

Şubat’tan marta çalışabilir nüfus 71 bin kişi artarken, istihdam edilenler 59 bin kişi gerilemiş görülüyor.

Mart itibariyle toplam istihdamın şubattaki 30 milyon 15 bin kişiden martta 29 milyon 956 bin kişiye gerilediği gözlenirken, nüfusa oranla çalışan sayısının daha yüksek seviyelere ulaşmasını bekliyoruz.

KOCAELİ’DE SANAYİ ALANLARI

Türkiye yüzölçümü yaklaşık 78 milyon hektar. Türkiye’deki sanayi alanları toplam 278 bin 229 hektar TR yüzölçümünün sadece yüzde 0,36’lık bölümü sanayi alanı. )

Ülkemizdeki sanayi alan oranını Almanya, İtalya ve Fransa gibi gelişmiş ülkeler ile kıyasladığımızda onların yüzde 1,4 ile yüzde 4,4 arasında sanayi alanına sahip olduklarını görüyoruz.

Ülkemizdeki sanayi alanlarının yüzde 39,3’ü Organize Sanayi Bölgesi alanına ait iken, yüzde 7’si Küçük Sanayi Sitesi, yüzde 5,6’sı Endüstri Bölgesi, yüzde 0,9’u da Serbest Bölge alanına aittir.

İlimize bakacak olursak Kocaeli yüzölçümü 339 bin 700 hektar. İlimizdeki sanayi alanları toplamı 6 bin 487 hektar. İlimiz yüzölçümünün sadece yüzde 1,9’luk kısmı sanayi alanı.

Sanayi alanının büyüklüğü açısından iller sıralamasında Kocaeli ilk 15 il arasında yer alıyor.

Türkiye’deki toplam Organize Sanayi Bölgesi Alanları 109 bin 140 hektar. Kocaeli 4.030 hektarlık alan ile sıralamada yedinciliği alıyor.

Sanayi istihdamının büyüklüğü açısından illerin Türkiye içindeki payı sıralamasına baktığımızda Kocaeli yüzde 5,1’lik oran ile İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir’in ardından beşinci sırada yer alıyor.

Sonuç olarak; Türkiye imalat sanayine yüzde 13 katkı sağlayan ilimiz diğer illere göre çok daha ufak bir alanda üretim yapmaya çalışıyor. Bu sebeple ilimizde yeni sanayi parsellerine ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz.

TL ÖDEME ZORUNLULUĞU

Bilindiği üzere, Menkul satış sözleşmelerinde Türk Lirası ile ödeme zorunluluğu getirildi. Bununla ilgili tebliğ Resmi Gazete’de yayınlandı. (Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ-19 Nisan 2022) Düzenleme ile birlikte, Türkiye’de yerleşik kişilerin, menkul satış sözleşmelerine konu ödeme yükümlülüklerinin, Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunluluğu başlatıldı.

Bu değişikliğin; firmalarımız açısından hammadde tedarik ayağında bürokratik zaman kayıpları, kur riskleri ve fazladan ödenecek banka komisyonlarına sebebiyet vereceğini görüyoruz. Bu tür tebliğ ve yönetmelik değişikliklerinde uygulamada yaşanabilecek belirsizliklerin netleştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.