Başvuru Koşulları

Çevre Ödülü’ne başvuru şartları aşağıdaki gibidir:
• Sanayi tesislerinin faal olması,
• Başvuruda bulunanlarda son üç yıl içerisinde Çevre Ödülü’nü kazanmamış olması şartı aranır.

Dolayısıyla Çevre Ödülünü alan katılımcı, ödül aldığı yılı takip eden 3 yıl içinde bu ödül için başvuruda bulunamaz. Ancak Sektör veya Jüri Özel Ödülü alan katılımcılar sonraki yıllarda Çevre Ödülü’ne başvuruda bulunabilir.

Ödüle başvuruda bulunanların aşağıda belirtilen konularda çalışmalar yapması beklenir.
a. Tesiste seçilen üretim prosesi ile kullanılan hammadde, yardımcı madde, katkı maddeleri veya elde edilen ürün çevre kirliliğini önleme açısından katkı sağlamalıdır.
b. Üretim teknolojisi benzer teknolojilere kıyasla “Temiz Teknoloji“ olmalı ve çevre dostu ürün ve/veya teknolojiye geçilmiş olmalıdır.
c. Üretim sonucu oluşan atıklar en az düzeyde olmalı, atık oluşumu halinde geri kazanma yöntemleri uygulanarak tekrar üretime geri dönüşü sağlanmalı, geri dönüşü olmayan atıklar için uygun bertaraf yöntemleri ile çevreye zarar vermeyecek şekilde bertarafı temin edilmiş olmalıdır.
d. Çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda teknolojik gelişmeleri takip ederek mümkün mertebe kendi işletmelerine tatbik etmelidir.
e. Doğal kaynak tasarrufu özellikle enerji verimliliği konusunda başarılı çalışmalar yapmak ve etkin kaynak kullanımına ilişkin teknolojik gelişmeleri takip ederek imkanlar çerçevesinde kendi işletmelerine tatbik etmeli ve kaynak yönetimi konusunda personelini bilgilendirmelidir.
f. Doğal kaynak kullanımı ve çevreci bilincin yaygınlaştırılması konusunda sosyal sorumluluk projeleri de gerçekleştirilmelidir.
g. Başvuruda bulunan firmalar, yukarıda listelenen koşulları yerine getirecek şekilde çevre politika ve amaçlarını belirleyerek gerçekleştirdikleri faaliyet, ürün ve hizmetlerin çevre üzerindeki etkilerini kontrol altında tutacak şekilde “Çevre Yönetim Planı” hazırlamış olmalı ve çevre kirlenmesini önlemek ve en aza indirmek üzere “Çevre Yönetim Sistemi”ni uygulamakta olmalıdır.