Belge Hizmetleri

Odaya kayıtlı sanayi işletmelerinin kapasite raporlarının tanzimi ve muhafazası ile bunlara ilişkin belgelerin düzenlenmesi, kapasite ve kriterlerinin tespiti ve uygulanmasına ait teknik görüşlerin hazırlanmasını temin eder.  Üyelerin ilgili makamlar tarafından istenen ve teknik ekspertize dayalı Dış Ticaret Mevzuatı, Gümrük Mevzuatı ve yürürlükteki çeşitli yönetmelikler ve tebliğler gereği talep edilen belgeleri hazırlar.
Merkez Ofis için tıklayınız.
Gebze Temsilciliği için tıklayınız.
Çayırova Temsilciliği için tıklayınız.
Dilovası Temsilciliği için tıklayınız.
İMES İrtibat Ofisi için tıklayınız.