“Beyaz Kitap: Karadağ 2021 Yılı Yatırım Ortamı” yayını

11 Mayıs 2022

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda;  Karadağ Yabancı Yatırımcılar Konseyi’nin (MFIC), “Beyaz Kitap: Karadağ 2021 Yılı Yatırım Ortamı”nın on birinci baskısını yayınlandığı bildirilmekte olup, ilgili dokümana http://www.mfic.me/activities/white-book adresinden ulaşılması mümkündür.

Bilgilerinize sunarız.