BIGG GARAJ Programı Hk.

1 Ağustos 2022

Sayın Üyemiz;

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda; TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı (BİGG) 2022 yılı 2. çağrı dönemi (Yeşil Büyüme) başvurularının açıldığı bildirilmiştir.

Bu kapsamda; TOBB ETÜ, TürkTraktör, Hacettepe Teknokent TTM ve KTO Karatay Üniversitesi iş birliğinde gerçekleşen BİGG GARAJ Yeşil Büyüme Programı, 450.000 TL’lik TÜBİTAK BİGG hibe desteği için yeni dönem başvurularını almaya başladı.

Türk Traktör mentorları ile;
– Teknoloji ile tarımda verimlilik
– Tarımda sürdürülebilirlik
– Çiftçiler için dijital çözümler üzerine tartışabilir, çözümlerinizi geliştirebilirsiniz!

Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında ve yeşil teknolojiler üzerine çalışan, Ar-Ge ve
inovasyon içeren projesini geliştirmek ve 450.000 TL geri ödemesiz %100 hibe ile kendi
şirketini kurmak isteyen girişimci adaylarını bekliyoruz.

Başvuru ve Detaylı Bilgi için: etugaraj.org

TÜBİTAK BİGG Programı, “Teknolojik Ar-Ge ve İnovasyon” içeren projeleri desteklemek adına
TÜBİTAK tarafından açılan geri ödemesiz %100 hibe destek programıdır.

TOBB ETÜ Teknoloji Transfer Ofisi olarak, 2015 yılından beri BİGG GARAJ Programı
kapsamında, 20’den fazla ilde ve çevrimiçi olarak gerçekleştirdiğimiz girişimcilik eğitimlerimize
1000’den fazla, mentorluk programımıza 500’den fazla girişimci katıldı ve 80 ekip 13,1 Milyon
TL geri ödemesiz hibe desteği almaya hak kazandı.

BİGG GARAJ Programı kapsamında sağlanacak olan teknoloji tabanlı girişimcilik eğitimleri, iş
planı oluşturma ve proje yazma eğitimleri ile tüm mentorluk destekleri TOBB ETÜ TTO – GARAJ
tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.

Tematik Alanlar
-İklim Değişikliği, Çevre ve Biyoçeşitlilik: İklim Değişikliği, Karbon salımı ve Sera Gazı
-Emisyonlarının Düzenlenmesi Amacına Katkı Sunacak Çalışmalar
-Temiz ve Döngüsel Ekonomi
-Temiz, Erişilebilir ve Güvenli Enerji Arzı
-Yeşil ve Sürdürülebilir Tarım: Tarladan Sofraya Sürdürülebilir Tarım
-Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım

Başvuru Koşulları
-Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci
veya mezun olmak
-Daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK
1512 Programı 2. aşaması kapsamında destek almamış olmak
-Ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamış
olmak

Bilgilerinize sunarız.