BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU FORMU (Gerçek Kişiler İçin)

  Başvuru Sahibinin Adı :
  Başvuru Sahibinin Soyadı :
  Oturma yeri veya iş adresi :
  Türkiye Cumhuriyeti Kimlik No :
  Başvuruya hangi yolla cevap almak istersiniz ?
  Elektronik Posta Adresi
  4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir.

  Gereğini arz ederim.

  İstenilen bilgi veya belgeler: