BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU FORMU (Gerçek Kişiler İçin)

  Başvuru Sahibinin Adı :

  Başvuru Sahibinin Soyadı :

  Oturma yeri veya iş adresi :

  Türkiye Cumhuriyeti Kimlik No :

  Başvuruya hangi yolla cevap almak istersiniz ?

  Elektronik Posta Adresi

  4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir.

  Gereğini arz ederim.

  İstenilen bilgi veya belgeler: