Bilgi Edinme Başvurusu Formu (Tüzel Kişiler İçin)

  Tüzel Kişinin Ünvanı :

  Tüzel Kişinin Adresi :

  Yetkili Kişinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik No :

  Başvuruya hangi yolla cevap almak istersiniz ?

  Yetkili Kişinin Elektronik Posta Adresi

  4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir.

  Gereğini arz ederim.

  İstenilen bilgi veya belgeler: