Bilgi Edinme Başvurusu Formu (Tüzel Kişiler İçin)

  Tüzel Kişinin Ünvanı :
  Tüzel Kişinin Adresi :
  Yetkili Kişinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik No :
  Başvuruya hangi yolla cevap almak istersiniz ?
  Yetkili Kişinin Elektronik Posta Adresi
  4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir.

  Gereğini arz ederim.

  İstenilen bilgi veya belgeler: