Bina inşaatlarında Kullanılacak Ahşap ve Metal Esaslı Kalıpların ve Taşıyıcı Kalıp İskelelerinin Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları Hakkında Tebliğ

9 Aralık 2020

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gelen yazıda;  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Bina inşaatlarında Kullanılacak Ahşap ve Metal Esaslı Kalıpların ve Taşıyıcı Kalıp İskelelerinin Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları Hakkında Tebliğ “06.11.2020 tarih ve 31296 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bilgilerinize sunarız.

Paylaş